Naujienos

Dalyvaujame projekte ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų mokykla 2017–2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

ESprojektulogo2019

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras.

Projekto metu mokykla bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Pradinių klasių mokiniams naujos priemonės nupirktos pasaulio pažinimui mokyti.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti svetainėse: 

http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

http://www.vedlys.smm.lt/

Mokykla pirmu kartu gavo mokymo priemonių, laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių ir fizikos mokymo priemonių už 2666,84 Eurus. Mokymo priemonės: virtuvinės svarstyklės, spyruoklinės svarstyklės (6 vnt.), buitinės svarstyklės, žibintuvėlis (3 vnt.), mini meteo stotelė, puodas, šaldiklis, elektrinė viryklė, mokymo priemonių saugojimo / transportavimo dėžė. Laboratoriniai indai: žemų stiklinių rinkinys (6 vnt.), matavimo indas (6 vnt.), matavimų cilindrų rinkinys (6 vnt.), matavimo cilindras, pastero pipečių (50 vnt.) komplektas (2 vnt.), petri lėkštelių rinkinys (6 vnt.), petri lėkštelių (20 vnt.) komplektas (2 vnt.), filtravimo popierius (2 vnt.), kūginis piltuvėlis (12 vnt.), vonelė (6 vnt.), garinimo lėkštelė (6 vnt.), erlenmejerio kolbų (4 vnt.) komplektas (3 vnt.), erlenmejerio kolbų kamščių rinkinių (4 vnt.) komplektas (3 vnt.), silikoninė žarnelė (2 vnt.), kaitinimo priemonių rinkinys (6 vnt.), termometras oro temperatūrai matuoti (6 vnt.), termometras skysčių temperatūrai matuoti (6 vnt.), termometras kūno temperatūrai matuoti, skaitmeninis termometras skysčiams, maistui, maišymo lazdelių (2 vnt.) komplektas (6 vnt.), mėgintuvėlių su užsukamais kamščiais (10 vnt.) komplektas (5 vnt.), mėgintuvėlių (10 vnt.) komplektas (5 vnt.), mėgintuvėlių laikiklių – segtukų (2 vnt.) komplektas (7 vnt.), mėgintuvėlių stovelis (6 vnt.), mėgintuvėlių plovimo šepetėlis (7 vnt.), švirkštų (2 vnt.) komplektas (3 vnt.), padėklas (7 vnt.). Gamtos pažinimo mokymo priemonės: lupa (20 vnt.), mokyklinis mikroskopas (2 vnt.), objektinių stikliukų rinkinys (po 200 vnt.), dengiamųjų stikliukų rinkinys (po 600 vnt.), preparavimo rinkinys (2 vnt.), rankinis skaitmeninis mikroskopas, tinklelis vabzdžiams gaudyti (2 vnt.), gamtos tyrinėjimo rinkinys, žiūronai (2 vnt.), naudingų iškasenų rinkinys, matavimo juosta (6 vnt.), chronometras, atstumų matavimo ratas, kompasas (6 vnt.). Fizikos mokymo priemonės: laboratorinis stovas (2 vnt.), rinkinys mechanikos bandymams atlikti, veidrodis (6 vnt.), optikos rinkinys, magnetų ir metalinių plokštelių rinkinys (2 vnt.), elektros grandinės rinkinys (3 vnt.), medinių kubelių rinkinys.

Antru kartu gavome elektroninių, cheminių ir mechaninių mokymo priemonių už 3456,97 Eurus. Elektroninės mokymo priemonės: mokomasis elektronikos rinkinys (4 vnt.), multimetras (4 vnt.), jungiamųjų laidų rinkinys (8 vnt.), maketavimo rinkinys (4 vnt.), mikrovaldiklių mokomasis rinkinys (4 vnt.). Chemijos mokymo priemonės: vandens parametrų tyrimo juostelių rinkinys (2 vnt.), skaitmeninis vandens kietumo matuoklis, fosfatų jonų kiekio vandenyje nustatymo rinkinys, pH juostelių rinkinys, plastikinių mėgintuvėlių rinkinys, petri lėkštelių rinkinys, mėgintuvėlių rinkinys, mėgintuvėlių kamščių rinkinys, dujų rinkimo priemonių rinkinys (6 vnt.), stiklinių rinkinys, pastero pipečių rinkinys, termometras (5 vnt.), filtravimo popierius (4 vnt.), plovimo butelis (6 vnt.), svarstyklės (2 vnt.), deginimo šaukštelis (4 vnt.), tinklelis virš degiklio (4 vnt.), kaitinimo plytelė (4 vnt.), greitpuodžio rinkinys, anglies dioksido (CO2) dujų jutiklis, pH jutiklis, temperatūros jutiklis, dėžių rinkinys. Mechanikos mokymo priemonės: mechanikos rinkinys, skirtingo medžiagų tankio kūnų rinkinys (2 vnt.), magnetų rinkinys (4 vnt.), plokštelių rinkinys magnetizmui demonstruoti (4 vnt.), kompasas (4 vnt.), geometrinės optikos rinkinys (4 vnt.).

2019 m. spalio mėnesį mokykla gavo priemonių už 941,38 Eurus pagal „Mokymo priemonės 5-8 klasėms“ IV dalis, „Biologijos mokymo priemonės“ ir „Papildomos mokymo priemonės 5-8 klasėms“ V dalis „Mikroskopai“. Tai izopropanolis (2-propaolis), metileno smėlis, agar-agaras, LB terpė, drigalskio mentelė (4 vnt.), preparavimo įrankių rinkinys (4 vnt.), lupa (4 vnt.), rankinis skaitmeninis mikroskopas, mokyklinis mikroskopas (3 vnt.), mikroskopas, optikos priežiūros reikmenų rinkinys, dengiamųjų stikliukų rinkinys, objektinių stikliukų rinkinys, mikroskopinių preparatų rinkinys. 

2020 m. balandžio 6 dieną mokykla gavo 10 planšetinių kompiuterių Samsung Galaxy Tab A10,1 LTE (2019) už 1863,40 Eur, skirtų nuotoliniam mokymui.

2020 m. balandžio 10 dieną mokykla vėl gavo 10 planšetinių kompiuterių Samsung Galaxy Tab A10,1 LTE (2019) už 1863,40 Eur.

2020 m. balandžio 20 dieną mokykla dar papildomai gavo 10 planšetinių kompiuterių Samsung Galaxy Tab A10,1 LTE (2019) už 1790,80 Eur. Iš viso mokyklą pasiekė 30 planšetinių kompiuterių.

01

02

03

04

05

 Pirmokai naudojasi gautu šaldikliu ruošdamiesi pasaulio pažinimo temos „Kas yra pasaulis?“ bandymui „Kaip susidaro debesys?“

11

12

13

14

15

16

Antrokai matematikos pamokoje „Kilogramas“

20

21

 Penktokai naudoja lupas bei magnetus medžiagų sudėties ir savybių tyrimui

30

31

32

33

34

 Šeštokai susipažįsta su dinamometro sandara, nustato įvairių kūnų svorį

40

41

42

Dešimtokai atlieka eksperimentus, naudodami mokomąjį elektronikos rinkinį

Įvairius bandymus atlieka dešimtokai
Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Dalyvaujame projekte ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“