Muziejus

Nuo 2012 m. rugsėjo mėn. muziejus pervadintas į kraštotyrinį kampelį, nes muziejaus patalpa neatitinka muziejui keliamų reikalavimų.

 

Muziejus įkurtas 1997 m. lapkričio mėn. Atidarytas mokyklos 130-čio jubiliejaus proga mokytojos Eugenijos Klimaitienės iniciatyva. Pavadintas Krašto istorijos muziejumi.

Muziejaus misija ir tikslai:

1) kaupti daiktinius ir rašytinius šaltinius, kurie padėtų mokiniams pažinti ir suprasti krašto ir žmogaus praeities, buities, idėjinių vertybių esmę;

2) tobulinant mokinių kūrybiškumą, gabumus, pažintinius įgūdžius, sudaryti sąlygas šiai veiklai;

3) sudaryti sąlygas ir galimybes visai bendruomenei susipažinti su muziejuje sukaupta medžiaga;

4) skatinti visą bendruomenę kaupti ir domėtis krašto praeitimi.

Muziejaus plotas 15 m2. Sienos iškaltos dekoratyvinėmis lentelėmis, ant jų patalpintos ekspozicijos. Pirmoje – foto ekspozicija iš mokyklos gyvenimo istorijos, antroje – krašto menininkų darbai ir portretai (generolo J. Žemaičio ir kitų pokario partizaninio judėjimo kovų dalyvių ir vadų).

Yra dvi įstiklintos vitrinos, kur patalpinti kaimo auksarankio Zenono Valucko keramikos darbai. Antroje vitrinoje – įvairūs seni spaudos leidiniai, maldaknygės, pinigai, burtų knygos, kalendoriai, vadovėliai, politinių kalinių užrašai, unikalus radinys iš generolo J. Žemaičio bunkerio – buteliukai nuo vaistų, kuriais buvo gydomas generolas 1952-53 m. Šimkaičių miško 46 miško kvartale.

Yra lentyna ant kurios talpinami visi rašytiniai kraštotyriniai darbai.

Yra dvi spintos, kuriose randasi liaudies buities eksponatai, kitoje – kaupiami įvairūs mokyklos renginių plakatai, sienlaikraščiai, buvusių mokyklos organizacijų dienoraščiai, albumai. Ant spintų patalpinti eksponatai – dovanos iš „Ričardo Bukausko“ laivo, jūreiviškų mazgų pavyzdžių stendas ir gelbėjimo ratas.

Pagrindiniame fonde yra virš 220 eksponatų. Pagalbiniame fonde apie 550 eksponatų.

Eksponatai įsigyjami įvairiai:

1) atneša mokyklos mokiniai iš savo senelių namų;

2) gauname lankantis pas gyventojus namuose kraštotyros ekspedicijų metu;

3) dovanoja patys kaimo gyventojai, sužinoję, kad eksponatai panaudojami pažintinei jų vaikų, anūkų veiklai;

4) skambina ir klausia kaimo inteligentai, ar reikalingi būtų rasti jų prosenelių namuose įvairūs spaudos leidiniai;

5) dovanoja pedagogai (buvę ir esantys).

Unikaliausiais eksponatais nutarėme laikyti 19 a. viduryje austą nebalinto lino paklodę, kuri dailiai apmegzta lino siūlais. Jos paskirtis – tiesti po antklode taip, kad matytųsi mezginiai. Audėja – Anelė Šiaulienė. Eksponatą dovanojo jos dukra Anelė Kaščiukaitienė, gim. 1929 m., gyv. Kniečių k.

Kitas unikalus eksponatas – generolo J. Žemaičio žeminėje rasti buteliukai nuo vaistų, kuriais buvo gydomas partizanų vadas po insulto. Muziejui eksponatą dovanojo Kęstučio apygardos partizanų vadas Vladas Meškauskas, kuris dalyvavo ir vadovavo žeminės restauravimo darbams (2004 m. rugpjūčio 4 d.).

Muziejaus veiklos atgarsiai spaudoje:

1) „Šimkaičiuose Lietuva pagerbė generolą J. Žemaitį – Vytautą“ („Šviesa“. 2003).

2) „Paminėtos J. Žemaičio žūties 50-osios metinės“ („Tauragiškių balsas“., 2004 m. gruodžio 2 d.)

3) „Pedagogė saugo krašto patriotines vertybes“ („Tauragiškių balsas“ Regina Jurgilaitė, 2003 m. rugsėjis).

4) „Duonelės šventė Šimkaičiuose“ („Šviesa“, 2003 m. lapkričio 26 d. Nr.93).

5) „Svečiavomės Šimkaičių mokykloje“ („Naujas rytas“, 2000 m. vasario 2 d., Nr.9).

6) „Jurbarke – Šimkaičių seniūnijos etnokultūros puoselėjai“ („Šviesa“, 2002 m. kovas, Nr.22).

7) „Esame turtingi, nes turime praeitį...“ („Šviesa“, 1999 m. kovas, Nr.23).

8) „Domisi krašto kultūra ir istorija“ (Emilija Šakytė „Tauragiškių balsas“, 1999 m. birželio 19 d.).

9) „Įamžintas atminimas“ (Emilija Šakytė „Tauragiškių balsas“, 1997 m. spalio 1 d.).

10) „Dirbantys istorijos labui“ („Šviesa“, 2002 m. kovo 27 d. Nr.24).

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Muziejus