2007 metai

SPAUDOJE

Miskobiciuliaipramogavo

Knygeliupasaulyje

2007 m. gruodžio 19 d. Jurbarko rajono laikraštyje „Šviesa“ (Nr.97)

Skyrelyje „Vaikų trečiadienis“ išspausdintas Šimkaičių pagrindinės mokyklos Stakių skyriaus 5 klasės mokinės Ievos Urbonaitės straipsnelis „Miško bičiuliai pramogavo“ apie išvyką į Kauną. Tame pačiame skyrelyje Šimkaičių miestelio bibliotekininkė Jolanta Jucikaitė straipsnelyje „Knygelių pasaulyje vaikams smagu“ primena mažųjų darželio ugdytinių apsilankymą miestelio bibliotekoje.

Krastotyrininkuveiklaiamzinantatminima

2007 m. gruodžio 7 d. laikraštyje „Tremtinys“ (Nr.45(779)

Išspausdintas mūsų mokyklos mokytojos metodininkės, kraštotyrininkės Eugenijos Klimaitienės paruoštas spaudai straipsnelis „Kraštotyrininkų veikla, įamžinant Jono Žemaičio atminimą“.

Mokyklaminejojubilieju

2007 m. lapkričio 30 d. Jurbarko miesto ir rajono laikraštyje „Mūsų laikas“ (Nr.89)

Išspausdintas straipsnelis „Šimkaičių J. Žemaičio pagrindinė mokykla minėjo jubiliejų“.

NetiketumaiNemunodeltosregioniniameparke

2007 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono laikraštyje „Šviesa“ (Nr.90)

Skiltyje „Žvilgsnis“ išspausdinti 10 klasės mokinės Laurynos Užkuraitytės įspūdžiai apie ekskursiją straipsnelyje „Netikėtumai Nemuno deltos regioniniame parke“.

Sokinejavarlytesirvaikai

KelioneiKlaipeda

2007 m. lapkričio 21 d. Jurbarko rajono laikraštyje „Šviesa“ (Nr.89)

Skyrelyje „Vaikų trečiadienis“ išspausdintas Šimkaičių pagrindinės mokyklos Stakių skyriaus 5 klasės mokinės Ievos Urbonaitės straipsnelis „Šokinėja varlytės ir vaikai“ apie netradicines tarpmokyklines varžybas. Tame pačiame skyrelyje Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos mokinė Aušra Volkutė aprašo kelionės į Klaipėdą įspūdžius (straipsnelis „Kelionė į Klaipėdą“), kurioje buvo ir 10 mūsų mokyklos mokinių.

Mokyklai140metu

2007 m. lapkričio 17 d. Jurbarko rajono laikraštyje „Šviesa“ (Nr.88)

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Dalia Aurelija Milerienė Šimkaičių mokyklos 140 metų jubiliejaus proga paruošė spaudai straipsnelį apie mokyklos istoriją, kuris spaudoje pasirodė likus vienai savaitei iki mokyklos jubiliejaus „Šimkaičių mokyklai - 140 metų“.

Pyragassusiurprizu

SusitikimasViesvilesrezervate

2007 m. spalio 17 d. Jurbarko rajono laikraštyje „Šviesa“ (Nr.79)

Skyrelyje „Vaikų trečiadienis“ yra išspausdinti du straipsneliai apie mūsų mokyklose vykusius renginius. Šimkaičių miestelio bibliotekininkė Jolanta Jucikaitė straipsnelyje „Pyragas su siurprizu" prisimena vykusią Europos kalbų dieną, o Stakių skyriaus 5 kl. mokinė Aistė Klemauskaitė straipsnelyje „Susitikimas Viešvilės rezervate“ aprašo jaunųjų miško bičiulių susitikimo įspūdžius.

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Mokyklos istorija Sveiki atvykę į naują svetainę Apie mus spaudoje ir internete Sveiki atvykę į naują svetainę 2007 metai