PUPP

Siūlome susipažinti su 2018 metų Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo nuostatomis, pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiu, vykdymo instrukcijomis ir kitais dokumentais.

Nuo 2012 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas yra privalomas. Pasiekimų patikrinimo tvarkos  apraše numatyta, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinus lietuvių kalbos ir matematikos mokymosi pasiekimus, išskyrus atvejus, kai asmuo švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais yra atleistas nuo pasiekimų patikrinimo.

2018 M. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

 Patikrinimas

Data

Pradžia

Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

Ugdymo procese

*

Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis

Gegužės 28 d.

9.00 val.

Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II dalis

Gegužės 29 d.

9.00 val.

Matematika

Birželio 1 d.

9.00 val.

  * mokyklos direktoriaus nustatytu laiku (žiūrėti žemiau direktoriaus įsakymą)


2018 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas čia...

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas čia...

VYKDYMO INSTRUKCIJOS:

Lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu) čia...

Lietuvių kalbos ir literatūros (raštu) I dalies čia...

Lietuvių kalbos ir literatūros (raštu) II dalies čia...

Matematikos čia...

 VERTINIMO INSTRUKCIJOS:

Lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu) čia...

Lietuvių kalbos ir literatųros (raštu) bus čia...

Matematikos bus čia...

PROGRAMOS:

Lietuvių kalbos ir literatūros čia...

Matematikos čia...

Skaičiuotuvų, tinkamų naudotis matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, pavadinimai čia...

Detali ir išsami informacija apie PUPP interneto svetainėje www.egzaminai.lt , skyrelyje „PUPP


 

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Naujienos Sveiki atvykę į naują svetainę Ugdymas Sveiki atvykę į naują svetainę PUPP