Viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas (aktuali redakcija nuo 2018-01-01) čia...

Supaprastintos mokyklos viešųjų pirkimų taisyklės (įsakymas, taisyklės su priedais) čia...

Mokyklos viešojo pirkimo komisija

(iki šiol veikianti komisija sudaryta mažos vertės pirkimams organizuoti 2012 m. balandžio 2 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-53, nario pakeitimas 2013 m. vasario 25 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-13)

1. Juozapas Jocius – pavaduotojas ūkio reikalams, komisijos pirmininkas;

2. Gita Butkienė – buhalterė, raštinės vedėja, komisijos narė;

3. Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, komisijos narė.

Tokiu atveju, kai pirkimams atlikti komisija nesudaroma, pirkimų organizatorius – Juozapas Jocius.

Viešųjų pirkimų planas 2018 metams čia...

Viešųjų pirkimų planas 2017 metams čia... 

2017 metų viešųjų pirkimų suvestinė čia...

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Administracinė informacija Sveiki atvykę į naują svetainę Viešieji pirkimai