Ugdymas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2018–2019 M.M.

Klasė

Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis

PUG, 1-4

2018-09-01

2019-06-07

175

5

2018-09-01

2019-06-21

185

6-10

2018-09-01

2019-06-21

185

Mokslo metai pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas skirstomi pusmečiais.  

Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

pirmas pusmetis: 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 31 d.

antras pusmetis: 2019 m. vasario 1 d. - mokslo metų pabaiga

15 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai:

 Pradinių klasių mokiniams:

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Data

1.

Mokslo žinių šventė

2018-09-03

2.

Pamoka - ekskursija

2018-09-27

3.

Kalėdinės eglutės šventė

2018-12-21

4.

Turistinė išvyka į mišką

2019 m. sausio mėn.

5.

Veiklų diena, skirta Lietuvos valstybės atkūrimui

2019-03-08

6.

Diena kartu su tėvais, skirta patyčių ir smurto prevencijai

2019-03-22

7.

Bendruomenės diena

2019-03-29

8.

Akcija ,,Darom Lietuvai“

2019-04-19

9.

Vaikų Velykėlės

2019-04-29

10.

Bendrų veiklų 1-4 kl. mokinių ir priešmokyklinio gydymo grupės ugdytinių diena mokykloje

2019-05-17

11.

Generolo J.Žemaičio 110-osioms gimimo metinėms skirtas renginys ,,Laisvės taku – 2019“

2019-05-17

12.

Vaikų gynimo diena

2019-05-31

13.

Sporto šventė

2019-06-04

14.

Pamoka - ekskursija

2019 m. birželio mėn.

15.

Paskutinio skambučio šventė

2019-06-07

 5-10 klasių mokiniams:

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Data

1.

Mokslo žinių šventė

2018-09-03

2.

Pamoka - ekskursija

2018-09-28

3.

Kalėdinės eglutės šventė

2018-12-21

4.

Bendruomenės diena

2019-03-29

5.

Dailės ir technologijų dalykų projektas ,,Velykinis margutis“

2019-04-19

6.

Akcija ,,Darom Lietuvai“

2019-04-19

7.

Generolo J.Žemaičio 110-osioms gimimo metinėms skirtas renginys ,,Laisvės taku – 2019“

2019-05-17

8.

Sporto šventė

2019-06-01

9.

Pamoka - ekskursija

2019 m. birželio mėn.

10.

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

2019-06-14

11-14.

Edukacinės pamokos kitose erdvėse, tiriamoji veikla

2019 m. birželio 17-20 d.

15.

Paskutinio skambučio šventė

2019-06-21

Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių.


 
Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Naujienos Sveiki atvykę į naują svetainę Ugdymas