Ugdymas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2016–2017 M.M.

Klasė

Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

PUG, 1-4

2016-09-01

2017-05-30

32

5

2016-09-01

2017-05-30

32

6-10

2016-09-01

2017-06-02

34

Mokslo metai pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas skirstomi pusmečiais.  

Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

pirmas pusmetis: 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. sausio 20 d.

antras pusmetis: 2017 m. sausio 23 d. - mokslo metų pabaiga

9 (8) ugdymo proceso dienos per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai:

 Pradinių klasių mokiniams:

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Data

1.

Mokslo žinių šventė

2016-09-01

2.

Ekskursija

2016-09-23

3.

Kalėdinės eglutės šventė

2016-12-22

4.

Bendruomenės diena

2017-03-03

5.

Akcija ,,Darom Lietuvai“

2017-04-21 nukelta į 2017-04-28

6.

Šeimų diena

2017-05-12

7.

Generolo J.Žemaičio 108-osioms gimimo metinėms skirtas renginys ,,Laisvės taku – 2017“

2017-05-19

8.

Ekskursija

2017-05

9.

Paskutinio skambučio šventė

2017-05-30

 5-10 klasių mokiniams:

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Data

1.

Mokslo žinių šventė

2016-09-01

2.

Ekskursija

2016-09-30

3.

Kalėdinės eglutės šventė

2016-12-22

4.

Bendruomenės diena

2017-03-03

5.

Akcija ,,Darom Lietuvai“

2017-04-21 nukelta į 2017-04-28

6.

Šeimų diena

2017-05-12

7.

Generolo J.Žemaičio 108-osioms gimimo metinėms skirtas renginys ,,Laisvės taku – 2017“

2017-05-19

8.

Ekskursija

2017-05

9.

Paskutinio skambučio šventė

2017-06-02

Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių.


 
Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Naujienos Sveiki atvykę į naują svetainę Ugdymas