Darbuotojų darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
(dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2018 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmo-kestis Eurais

2018 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais

2019 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais 

Direktorius

1,00

1161,96

1235,12

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1,00

954,81

873,24

Direktoriaus pavaduotoja ikim. ir priešm. ugdymui

0,25

773,86

831,97

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

0,75

750,47

758,08

Vyriausioji buhalterė

1,00

798,91

862,89

Buhalterė

0,50

623,14

724,55

Raštinės vedėjas

1,00

552,43

568,34

Inžinierius –kompiuteri-ninkas

0,75

578,48

622,63

Biblioteki-ninkas

0,75

704,18

635,94

Mokytojai

3,84

(4,94)

676,70

793,07

Vyresnieji mokytojai

11,82 (12,14)

886,18

961,45

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

1,00

671,53

676,39

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtojas

1,35

174,25

175,59

Priešmokyk-linio ugdymo pedagogas

1,10

657,27

619,67

Meninio ugdymo pedagogas

0,25

671,90

676,41

Socialinis pedagogas

0,75

621,39

592,52

Specialusis pedagogas

0,50

551,85

543,83

Logopedas

0,25

603,86

633,12

Psichologas

0,25

(0,50)

225,31

624,33

Mokytojo padėjėjas

2,00

415,25

410,18

Auklėtojo padėjėjas

2,00

424,50

479,87

Naktinis sargas

2,00

598,91

662,82

Valytojas

2,80

426,90

441,23

Rūbininkas - budėtojas

0,75

457,17

467,38

Kiemsargis

1,00

406,97

418,60

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

1,25

414,98

449,23

Virėjas

1,00

417,15

452,65

Sandėlininkas

0,25

496,02

500,52

Skalbėjas

0,25

405,05

408,39

Slaugytojas – dietistas

0,25

563,13

568,19

 


Informacija apie išmokėtas vienkartines pinigines išmokas
 

Vienkartinės piniginės išmokos mokėjimo atvejai

2018 metai

2018 m. IV ketvirtis

2018 m. III ketvirtis

Sprendimų išmokėti vienkartinę piniginę išmoką skaičius

Skirta suma (Eur)

Sprendimų išmokėti vienkartinę piniginę išmoką skaičius

Skirta suma (Eur)

Sprendimų išmokėti vienkartinę piniginę išmoką skaičius

Skirta suma (Eur)

Darbuotojams išmokėta vienkartinių išmokų, iš jų:

17

2940

16

2840

1

100

ligos atveju

-

-

-

-

-

-

artimųjų mirties atveju

2

200

1

100

1

100

jubiliejaus proga

-

-

-

-

-

-

skatinimas už labai gerus darbo rezultatus

-

-

-

-

-

-

kitais vadovo nustatytais atvejais 15  2740  15  2740  -

Informaciją apie darbo užmokestį ir vienkartines pinigines išmokas parengė vyriausioji buhalterė Birutė Kazlauskienė
 
 
Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Administracinė informacija Sveiki atvykę į naują svetainę Darbo užmokestis