Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisija mokykloje suformuota 2011 metais.

2018 m. rugsėjo 17 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-52 patvirtinta tokia atnaujinta komisijos sudėtis:

Nijolė Jurkšaitienė – pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Dovilė Dambrauskaitė – soc. pedagogė, komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Gedutė Pocienė – dalykininkų metodinės grupės pirmininkė, komisijos sekretorė;

Nariai:

Rūta Izokaitienė – spec. pedagogė ir logopedė;

Reda Kardokienė - pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui;

Loreta Stasiūnaitė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Asta Tautkienė - fizikos vyr. mokytoja.

 

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS čia...

VEIKLOS PROGRAMA 2018-2019 M.M. čia...

VEIKLOS PROGRAMA 2017-2018 M.M. čia...

VEIKLOS PROGRAMA 2016-2017 M.M. čia...

VEIKLOS PROGRAMA 2015-2016 M.M. čia...

VEIKLOS PROGRAMA 2014-2015 M.M. čia...

VEIKLOS PROGRAMA 2013-2014 M.M. čia...

VEIKLOS PROGRAMA 2012-2013 M.M. čia...

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS čia...

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS SĄLYGOS IR TVARKA čia... 

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Paslaugos Sveiki atvykę į naują svetainę Specialistų teikiamos paslaugos Sveiki atvykę į naują svetainę Vaiko gerovės komisija